De Punkt ass de Färöer Inselen duergaangen, fir sech an der Grupp duerchzesetzen.
Update: 17.11.2020