De Samy Picard schwätz iwwert déi leschte Wochen aus der Siicht vun der FLBB.
Update: 14.02.2021