Am Allersmatch konnte sech d'Englänner knapp mat 1:0 zu Madrid duerchsetzen.
Update: 23.02.2021