Wann ee vun Tourismus am Réidener Kanton schwätzt, kënnt ee kaum laanscht Useldeng a säi Schlass aus dem 11. Joerhonnert. Do gouf elo gebotzt.
Update: 05.03.2021