De Laurent Del Cotto ass technischen Agent bei ArcelorMittal zu Rodange a Responsabel fier d'Sëcherheet um Site.
Update: 14.10.2021