De Porsche-Fuerer war fir d'Luxembourg Classic op Besuch an huet sech Zäit geholl, mat eis ze schwätzen.
Update: 10.10.2021