De Yann Romanowskiy ass Transportdisponent bei der Kronospan.
Update: 04.11.2021