D'professionell Artisten an d'Intermittents du spectacle kënne vum Staat finanziell gehollef kréien, wa bei hinne mol net sou vill Aktivitéit ass.
Update: 23.11.2021