Bei eisen Nopeschlänner gi verschidden Evenementer ofgesot. An och ass et schwéier, den Iwwerbléck vun de Mesuren, déi vu Land zu Land änneren, ze behalen.
Update: 23.11.2021