Leit déi am Rollstull sëtzen, stoussen an der Stad op verschidde Problemer.
Update: 03.12.2021