Mam neie Projet de loi wier d'Autonomie vum Beruff vum Dokter, wéi bis elo och schonn, net garantéiert, seet den Alain Schmit.
Update: 19.05.2022