Haut si ganz vill Saachen aus Plastik gemaach. Mee dat gëtt ëmmer méi zum Probleem, virun allem wann de Plastik an der Natur läit.
Update: 26.06.2022