Bei wonnerbarem Wieder hunn d'Oldtimer-Fans den Nationalfeierdag e bëssen anescht verbruecht.
Update: 23.06.2022