Hutt der dëst Joer och rëm d'Futtballsbiller gesammelt a getosch? Hutt der ären Album da voll kritt? Haut gesi mer wei déi Biller gemaach ginn.
Update: 11.12.2022