Duerch d'Präisdeierecht och bei der d’Energie si vill Stéit an der Prekaritéit.
Update: 20.12.2022