E Weier an engem Gaart ass schonn eppes Flottes. Planzen, déi wuessen, Fësch, déi schwammen an e schéine Fleck Natur matzen op engem sengem Terrain.
Update: 15.03.2023