Bei den 2.600 Leefer, déi un den Depart goungen, hat kee Wee laanscht d'Jenny Gloden bei den Dammen an de Jonas Kinde bei den Häre gefouert.
Update: 12.03.2023