Nationalfeierdag - Den zivilen Akt am Groussen Theater