Nationalfeierdag 2015: D'Parad an der Neier Avenue (23.06.2015)