3. Dag vun det Wirtschaftsmissioun an den Emiraten (12.10.2017)