Ouverture vum neien Auchan op der Cloche d'Or (27.5.19)