Virowend vun Nationalfeierdag an der Stad - 1. Deel (22.6.19)