Tornado zu Lëtzebuerg: Impressioune vum Dag dono an der Pressekonferenz