"River Crossing" zu Bettenduerf, Fotoe vum Ketty a Rom Hankes (18.1.20)