Vakanz doheem: Duelem, Wëntreng a Schwéidsbeng (25.8.2020)