Rout Luuchte op den Opfaarte fir op d'A6 (23.10.20)