Aarbechtsvisitt vum Jean Asselborn an Ägypten an a Jordanien (16-17.06.2021)