Lëtzebuerger Secouriste goufen an de Staatsministère invitéiert (20.7.21)