Hochzäit vu Prinzessin Maria Anunciata vu Liechtenstein an Emanuele Musini (4.9.21)