Presentatioun vun der "Luxembourg Classic" (29.9.21)