Handball: Lëtzebuerg géint d'Belsch 26:32 (20.1.22)