Ausstellung mat ale restauréierte Bitzmaschinnen zu Ueschdref (11.6.22)