Preparatioune fir d'Foire Agricole zu Ettelbréck (28.6.22)