Generalversammlung Fraen a Mammen zu Mäertert (29.7.22)