Am Stall mam Oli P., Simply 2, Hoffi-Zambezi an Dany Gold (6.9.22)