De Kloertext "Verantwortung geholl fir d'Lag vum Land?" (13.10.22)