Dirigentewiessel beim Cercle Symphonique Rëmeleng (20.10.22)