Galaconcert: 111 Joer Lyra Ettelbréck mat Dirigentenéierung (29.10.22)