Preparatioune fir de "Vide-Grenier" vun den Amis de la Fleur am Centre Atert Bartreng (19.11.22)