50. Anniversaire vun der Brass Band vum Escher Conservatoire (3.3.23)