Virstellung vum Zweeakter "Et wor de Léiweckelchen" am Arca fir den 200. Gebuertsdag vum Dicks (24.3.23)