Scheckiwwerreeschung vum Foyer du jour Kornascht, Schoul Uewerkuer a Campus Woiwer