Ouverture vum neie Park am Europäesche Quartier (9.0.23)