Donatusfest vun der Schengener Musek zu Wëntreng (29.05.2023)