Preparatioune fir de Family day zu Bartreng (8.6.23)