Inauguratioun vun der Cité de la sécurité sociale (Lynn Cruchten) (15.6.23)