17. Escher Kulturlaf (2.9.23) vum Jean Jacques Grethen