Concert de Bienfaisance mat der Brass Band vum Conservatoire (20.10.23)