D'Réidener Juegdbléiser an der Haupeschmass (5.11.23)