Science Festival 2023 an der Abtei Neimënster (11.11.23)